X
تبلیغات


قدرت های ماورا الطبیعه - سوال از ما ، جواب از ارواح

قدرت های ماورا الطبیعه

سوال از ما ، جواب از ارواح

هدف از خلقت، واقعاً چیست ؟؟
آیا مرگ پایان همه چیز است ؟؟
آیا واقعاً روح و دنیای ماوراء وجود دارد ؟؟
آیا...؟؟ .1-بهشتی که خداوند در قرآن کریم وعده داده است ، کجاست ؟
پاسخ (( همانا آخرین جهان و آخرین مأواست ، یعنی : حق)). .
آیا اینکه بعضی افراد ادعا می کنن ارواح را می بینند صحت دارد ؟ 2-
پاسخ (( مشاهده ی یک روح به صورت تجسدی بدون حضور مدیوم تجسدی توهمی است که روح به وجود می آورد و در واقع خود روح نیست ؛ بلکه در ذهن افراد تصویر سازی می کند . این تصویر را روح به ذهن فرد متبادر می کند و فرد در واقع دچار توهم نیست ، بلکه روح را به صورت ذهنی می بیند . ))
آیا ارواح پس از ترک جسم فیزیکی به آن جسد سر می زنند ؟ 3-
پاسخ (( بعضی ارواح زیاد از جسم خود دور نمی شوند ؛ یعنی گاهی به آن سر می زنند
چرا ارواح با زمینی ها تماس می گیرند ؟ 4-
پاسخ: (( به علت اینکه ارواح بعضی اوقات می خواهند زمینی را از موضوع یا خطری آگاه کنند و یا حتی آنان را راهنمایی و آنان را بیشتر آگاه کنند . همچنین در اصل نیروی اِک ( حق ) است که این گونه ارتباطات را برقرار می سازد و اطلاعاتی را که باید به این گونه انسانها داده شود ، منتقل می کند . ))
آیا در کرات دیگر ، موجوداتی همچون ما انسانها وجود دارند ؟ 5-
پاسخ (( بله در کره ی اگزول که با کره ی زمین فاصله ای بسیار زیاد دارد و در کهکشانی دیگر است ، انسانهایی وجود دارند که از داشتن گوش و لب محرومند و به کمک تله پاتی حرف می زنند و درست شبیه ما هستند و ازدواج می کنند و بچه دار هم می شوند.))
6-آیا تمامی ارتباطاتی که به نام ارواح مختلف صورت می پذیرد ، به دست همان ارواحی برقرار شده که خود را به آن نام خاص معرفی می نمایند ؟
پاسخ (( خیر . بعضی ارتباطات به ارواحی مربوط می شود که شما می شناسیدشان و به نام افرادی دیگر در جلسه حاضر می شوند و ارتباط برقرار می کنند . ))
منظور این است که در بعضی جلسات ارتباط روحی ، به علت وجود افراد بدگمان یا کسانی که می ترسند و یا اصولاً به وجود روح اعتقاد ندارند ؛ و یا به علت وجود امواج منفی که گاهی بیش از امواج مثبت است ، در ارتباط خللی ایجاد می گردد و در نتیجه ارواحی دیگر ارتباط برقرار می نمایند . اطلاعاتی که این دسته ارواح می دهند اغلب نادرست است و آنان از افکار و ذهن حاضران در جلسه استفاده می کنند و خود را وابستگان ایشان معرفی می نمایند . البته تشخیص درستی ارتباطات به دانش روحی برگزار کننده ی جلسه بستگی دارد .
شما ما انسانها را چگونه می بینند ؟ 7-
پاسخ (( انسانها برای ارواح پشت و رو ندارند . ارواح آنان را به صورت سایه می بینند))
تفاوت ارواح نیک و شرور چیست ؟ 8-
پاسخ (( ارواح نیک نور هستند و ارواح شرور تاریکی . در واقع نه ما وجود مادی داریم نه ارواح شرور . ما فقط به صورت نور یا انرژی هستیم و آنان به صورت تاریکی . به معنای محبت و نزدیکی به خداوند و تاریکی به معنای غفلت و دوری از خدای متعال))
چرا شما قصد دارید از طریق مدیوها کتاب بنویسید ؟ 9-
پاسخ (( منبع آن خداست ، که این نیرو را به ما می دهد . همه ی ارواح برای مدتی این انرژی شفابخش را به دست می آورند))
10-آیا ارواح در القای دانشی که به اختراعات واکتشافات و غیره منجر میشود دخالت دارند ؟
- (( هر چه در این جهان به ارواح یا دانشمندان گفته می شود ، همه را از طریق تله پاتی می گوییم تا بتوانیم شما را روشن کنیم و تمام اینها باز می گردد به راهنمایی شما به دست ما ارواح))
منظور این است که هر چه بیشتر بشر برای کسب دانش الهی آماده تر شود ، به همان نسبت این دانش را ارواح در گوشه و کنار جهان به افراد و دانشمندان و نویسندگان القا می کنند و همین باعث کشف و شهود و تجلی و انعکاس دانش الهی از جهان اثیری به جهان فیزیکی می گردد و در جهان مادی ، به صورت اختراعات و اکتشافات دانشمندان انعکاس می یابد و ما همواره تحت القائات ارواح گوناگون هستیم ولی انتخاب راه خیر و شر با خود ماست .
پاسخ: آیا امکان پذیر هست که افرادی از جهان مادی به جهان خلقت برده می شوند ؟11
- (( بله ، البته کسانی که قلبی پاک داشته باشند و خداوند اجازه ای بردن آنان را بدهد . البته اینان همان کسانی هستند که این جهانها را با چشم دل می نگرند . همچنین کسانی که : الف ) روح تجسد یافته ی متعالی هستند ، ب ) عشق و محبت در وجود ایشان بسیار است ، ج ) حق را درک کرده اند و غیره . )
آیا خراب بودن هوا بر ارتباط با ارواح تدثیر می گذارد ؟12-
پاسخ (( بله ، رابطه ای مستقیم دارد زیرا ما ارواح نمی توانیم در هر هوایی به سطح کره ی زمین نزدیک شویم . همان طور که می دانید چون ارواح نور هستند در تشعشات نور خورشید یعنی در هوای آفتابی دیده نمی شوند ، ولی در هوای بارانی دیده می شوند و این باعث ترس مردم می شود و به همین علت ، خداوندی که بندگانش را دوست می دارد به ما اجازه نمی دهد به سطح زمین بیاییم . همچنین مواد سیال نمی تواند در برف و باران سیال بماند و در هوا معلق گردد ، در نتیجه سنگین می شود و ما در این هوا دیده می شویم ، البته به صورت ذرات نورانی))
البته این موضوع در مورد ارواح نیک و متعالی صدق می کند . معمولاً در جلساتی که در هوای بارانی به هنگام رعد و برق تشکیل می شوند ، ارواحی ارتباط برقرار می کنند که در سطح زمین هستند و اغلب گفته های آنان نادرست است .
اگر در روی زمین انرژی ارواح تمام شود چه بر ایشان رخ می دهد ؟13-
پاسخ (( ما قبل از آنکه انرژمی مان تمام شود بر می گردیم هیچ گاه روحی بدون انرژی روی کره ی زمین نمی ماند)) .
فاصله ی کره ی زمین ( جهان مادی ) با جهان خلقت چقدر است ؟ 14-
پاسخ (( خیلی بیشتر از آنچه بتوانیم آن را روی کاغذ بیاوریم آیا شما آخر فضا و کیهان را می شناسید ؟ بنابراین انتهایی وجود ندارد و در اصل این جهان جزئی از جهان خلقت است))
آیا افراد عادی می توانند هاله های انسانها را ببینند ؟ چگونه ؟ 15-
پاسخ (( هر کسی می تواند هاله های خود و دیگران را ببیند . البته اگر تمرکز کنند و یا اینکه به اتاقی تاریک بروند و یک نفر به دیگری نگاه کند . اگر به نقطه ای خیره شود و تمرکز کند ، حتماً هاله های دیگری را خواهد دید . و این دیدن هاله ها بر اثر مرور زمان بسرعت و همراه با رنگ ، در روشنایی نیز اتفاق می افتد))
تمرکز یعنی چه و افراد چگونه می توانند تمرکز کنند ؟ 16-
پاسخ (( تمرکز یعنی اینکه انسان ذهنش را از هرگونه فکر و خیال خام پاک کند و تنها درباره ی آن چیزی که می خواهد انجام دهد یعنی تمرکز فکر کند . تمرکز هنگامی صورت می گیرد که فرد ، انرژی های منفی را بیرون راند و انرژیهای مثبت را بگیرد و همچنین فکر خود را خالی از هرگونه تخیلات کند . می توان ساعتها به نقطه ای سیاه نگاه کرد که دیدن آن نقطه به علت اینکه ریز است ، تمرکز را افزایش می دهد و فرد می تواند از تمرکز خود نتایجی مثبت در هر زمینه کسب کند)) .
آیا ارواح از اینکه می توانند با زمینی ها تماس برقرار نمایند ، خوشحال می شوند ؟ 17
پاسخ(( بله ، زیرا آنان تا مدتها دلبستگی شدیدی به زندگی زمینی و بازماندگان خویش دارند . البته شاید بعضی ارواح از این ارتباطات خشنود نباشند و فقط به این دلیل خوشحال باشند که برای راهنمایی انسانها می آیند ، نه چیز دیگر))
آیا جامدات روح دارند ؟ 18
پاسخ (( جامدات روح دارند ، ولی درک ندارند . شاید ما انسانها یک تکه گچ را فاقد روح بدانیم چون ما روح آن را حس نمی کنیم زیرا درک ندارد ، در صورتی که ما انسانها هم زمانی در جسمی همانند آن تجسد یافته بودیم و جامدات هم آمده اند تا تکامل یابند))
معیار طبقه بندی ارواح در جهان خلقت چیست ؟ 19
پاسخ (( معیار طبقه بندی این است که هر کسی که کار نیک ، رفتار پسندیده و کار شایسته ای در جهان مادی انجام دهد ، درجه اش بسیار بالاتز فردی است که نماز می خواند ولی بدون آنکه بداند چرا ؟))!
20-آیا ارواح ادیان مختلف و یا مردم یک شهر یا کشور ، در جهان خلقت در یک مدار خاص قرار می گیرند ؟
پاسخ(( خیر ، همان طور که انسانها با زبانها و فرقه های متفاوت بر روی کره ی زمین قرار دارند ، ارواح هم همگی از هر دینی که باشند ، باز هم همان طور طبقه بندی خواهند شد . یعنی اینکه کسی که مثلاً مسیحی یا زرتشتی و یا حتی مسلمان است ، اگر بداند برای چه زندگی می کند و به دنیای پس از مرگ معتقد باشد و به خداوند متعال و وجود او ایمان داشته باشد ، همانند بقیه خواهد بود . همان طور که خداوند در بخشی از آیه الکرسی می فرماید : در دین هیچ اجباری نیست ، هدایت از گمراهی مشخص شده است))
21-آیا ارواح در کشورهای مختلف به نسبت عقایدشان به شکلهای گوناگون تماس می گیرند ؟
پاسخ (( خیر ؟ شما انسانها هستید که به طرق مختلف می خواهید با ما ارتباط برقرار کنید مثلاً مسلمانان با خواندن فاتحه ای از خداوند برای آمدن یک روح نیک درخواست می کنند و در فرقه ای های دیگر فقط با قلبی پاک و یا با تمام وجود خواستن ، ارتباط برقرار می کنند . البته هیچ فرقی نمی کند)) .
آیا غیر از جهان مادی جهان دیگری وجود دارد ؟22-
پاسخ (( بله ، جهانی با نام زیبای جهان خلقت))
23-آیا جهان مادی با انفجار بزرگ ( مهبانگ ) به مرحله ی تشکیل کهکشانها و سیارات رسیده است؟
پاسخ (( تمام جهان خیر. نیمی از جهان ، یعنی فضا و کیهان و ماورا که همگی یکی هستند از همان اول وجود داشته است ولی خورشیدها و سیارات و ستارگان و غیره با انفجاری بزرگ پدید آمده اند . یک چیز را به یاد داشته باشید که هر چیزی که در جهان وجود دارد ، از سیاره ای بسیار کامل گرفته تا شهابی که بتازگی به صورت سیاره ای سیال به حرکت درآمده است ، همگی دارای نظمی معین و مشخص می باشند)) 24-آیا در خارج از منظومه ی شمسی سیاره ای شبیه کره ی زمین وجود دارد که در آن حیات وجود داشته باشد ؟
پاسخ (( شبیه زمین بله ، ولی انسانهایی که درون آن زندگی می کنند تقریباً شبیه انسانهای کره ی شما هستند . با این تفاوت که آنان فقط چشم دارند و برای صحبت کردن هم از نیروهای تله پاتی استفاده می کنند))
لطفاً در مورد آسمان و فضای لایتناهی ، توضیح دهید که چیست ؟ 25-
پاسخ(( آسمان همان است که شما انسانها هم آن را می بینید . فضا محلی است که ارواح آن را ماورا می نامند و از آنجا که انرژی کسب می کنند و فضای لایتناهی ، فضایی است که شما انسانها نمی توانید به آن وارد شوید ، مگر اینکه به صورت مواد سیال باشید و یا به صورت نور ( انرژی)
آیا پایانی برای جهان وجود دارد ؟ 26-
پاسخ (( خیر ، چون خداوند نابود نمی شود ، پس جهان هم پایدار خواهد بود . البته ممکن است در آن تغییراتی به وجود آید ولی مسلماً نابود نخواهد شد))
آیا در این فضای بیکران موجودات متفکر دیگری هم شبیه انسان وجود دارد ؟27-
پاسخ (( شبیه ، شبیه انسان خیر . تقریباً شبیه او متفکری که به دنبال علم باشد ، خیر وجود ندارد . فقط انسانهای تله پاتی هستند که متفکرند))
کره ی زمین چگونه به وجود آمد ؟ 28-
پاسخ (( کره ی زمین ابتدا گوی آتشینی بود که از خورشید جدا و سپس به صورت توپی پرتاب شد و در قسمتی از فضا سکنی گزید و سپس بمرور زمان و بتدریج سرد شد و آبها و درختان و پستی ها و بلندی ها پدید آمد))
آیا موجودات تله پاتی به وجود خداوند پی برده اند ؟29-
پاسخ (( خیر . مثلاً انسانهایی که در کرات دیگر وجود دارند ، هنوز نه نیروهای خود را کشف کرده اند و نه حق را درک کرده اند . بنابراین تله پاتی هیچ گونه ارتباطی با شناخت حق ندارد)) .آیا قبل از بشر فعلی بر کره ی زمین موجودات متفکر یا شبیه انسان می زیسته اند ؟ 30
پاسخ: (( متفکر ، خیر . شبیه انسان هم ، خیر))
31-لطفاً در مورد موجودات بزرگی که در گذشته آنها را خدایان می نامیدند و قدرتی فوق العاده داشته اند ، توضیح دهید .
پاسخ (( آنها همان ارواح نیک بودند که مقام بسیار بالایی داشتند و اجازه ی استفاده از نیروی کامل خویش را یافته بودند و آن قدر نیرو از خداوند متعال گرفته بودند که به آنها ارابه ی خدایان گفته شده است . خداوند وقتی دید که آنها در همه کارهای بندگان بیش از حد دخالت می کنند و بندگان دیگر او از این مسأله رنج می برند ، نیروهای خود را از آنها گرفت و نیرویی بسیار ضعیف برایشان باقی گذارد . مثلاً خدایان قدیم انرژی لازم را در خود داشتند ولی ما ارواح نیک باید آنها را از کیهان بگیریم)) .
32-آیا درست است که این نیروی خدایی از خدایان گرفته و در جایی مثل ذهن انسان پنهان شده است ؟
پاسخ (( بله ، در جایی پنهان شده که خود انسان هم نمی داند و این نیروها در اعماق وجود او قرار دارند و فقط هنگامی پدیدارمی گردند که خود انسان هم تلاش کند تا این نیروهای خفته ی درون خویش را بیدار سازد و بخواهد از آنها به نحو احسن استفاده کند
از چه زمانی ارواح نیک به صورت خدایان بر روی زمین می زیستند ؟ 33-
پاسخ (( ارواح خدایان از زمانی که به انسانها یاد داده شد که خدایی وجود دارد و جهانی دیگر هست خود را بر روی زمین حس کردند و تا هنگامی که انسانها را اذیت و آزار کردند و بالاخره خداوند دستور داد که این نیروها از آنها گرفته شود ، بر روی کره ی زمین می زیستند))
آیا انسان ، شکل تکامل یافته ی موجودی دیگر است یا مستقلاً خلق شد ؟ 34-
پاسخ (( خداوند می گوید : ما انسان را از خاک خلق کردیم و به او قدرت تفکر و نیروی فکر و اندیشه را آموختیم)) .
آیا بیماران صرعی مدیوم هستند ؟ 35-
پاسخ(( بله ، مدیوم های بسیار قوی هستند که می توانند هم گفتاری ، هم کتابتی و هم تجسدی باشند)) .
آیا کمک و راهنمایی کردن دیگران عمل خوبی است و کارما دارد ؟ 36-
پاسخ (( کمک به افراد کار خوبی است اما اگر 1- فرد بخواهد 2- بتوان به او کمک کرد 3- وضع به شکلی نباشد که فرد خود را از قبل شکست خورده بداند در نتیجه کارما نیز نخواهد داشت))
منظور شما از خدایان چیست ؟ 37-
پاسخ (( منظور کسانی هستند که مردم به جای خداوند بزرگ و رحیم آنها را می پرستیدند ، همانند بتها ، خورشید ، ماه و)) ...
پدیده ی سالم ماندن بعضی از اجساد به چه علت است ؟ 38-
پاسخ (( روح بعضی از از اجساد تمایل به خارج شدن ندارد و یا اینکه دوست دارد که در کنار جسدش بماند . بنابراین چنین اجسادی ممکن است که حتی پس از قرنها باز هم کمی سالم بماند . همچنین به علت اینکه فرد روحی متعالی داشته و از نیرو و انرژیهای خویش استفاده ی بسیار نموده است ، جسدش نیز دارای انرژی می باشد و همین انرژی است که موجب بقای جسد است))
39-مثلث برمودا چیست و چه نیروهایی سبب غیب شدن هواپیماها و کشتی های در آن منطقه می شود ؟
پاسخ (( مثلث برمودا حفره ای است به شکل مثلث درون اقیانوس که در این مثلث نیروی کششی بسیار عجیبی وجود دارد همه ی اجسام را به سمت خود می کشاند و در خود حفظ می کند . درون این حفره پر از امواج مثبت انرژیها و نیروهای متعددی که اگر چیزی که انرژی منفی دارد به آنجا برود ، جذب نخواهد شد و خنثی می گردد و بر روی آب خواهد ماند و اگر مثبت باشد ، جذب می شود و از بین می رود . در مورد انرژی هواپیما نیز چنین است . نیروی مغناطیسی ، هواپیماها را جذب می کند و همین طور خیلی چیزهای دیگر را به طرف خود می کشاند . آن مثلث در اصل کانون نیرویی است که نیمی از آن از کرات دیگر آمده و نیمی دیگر از آن ، از ماورا و کیهان بر سطح زمین فرود آمده است . چون نیرو و انرژی کیهان بسیار زیاد و قدرتمند و کشش آن هم زیاد است ، بنابراین همه ی این نیروها با یکدیگر نیروی عجیب و خارق العاده ای به وجود می آورند که به صورت الکتروسوانیس یا همان نیروی کششی مثبت است))
چرا قاره ی آتلانتیس به زیر آب فرو رفت ؟ 40-
پاسخ(( زیرا آن قاره ، قاره ای بود بسیار زیبا و باشکوه و مردم و حیوانات همگی در صلح و آرامش بودند . از هنگامی که مزردمی بسیار خودخوا و سودجو در میان آنان پدیدار شدند و قصد سوء استفاده داشتند ، خداوند آنان را به قعر اقیانوسها برد . البته آب شدن برفهای قطب و در نتیجه بالا آمدن آب دریاها نیز در این امر دخیل بوده است . همچنین قاره ی آتلانتیس انرژیها و افکار مثبت داشت که با یک انرژی کوچک منفی آسیب می دید و از بین می رفت و علت آن بیشتر همین بوده است))
41-آیا آمدن سفینه از کرات دیگر بر روی زمین واقعیت دارد ؟ اگر چنین است آنها برای چه کاری می آیند ؟
پاسخ(( بله ، واقعیت دارد . همان طور که انسانهای کره ی زمین می خواهند بفهمند و کنجکاو هستند که در کرات دیگر چه می گذرد ، آنها نیز کنجکاو این مسأله می باشند .
42-چرا خداوند انسانها را بر روی کره ی زمین آفرید و بر روی کره ای بزرگتر یا کوچکتر خلق نکرد ؟
پاسخ (( زیرا کره ی زمین دارای آب و هوای بهتری می باشد و اندازه ی آن نیز بنابر نیروی اِک تنظیم گردیده است و هیچ نیرویی نیست که در مقابل نیروی اِک ( حق ) مقاومت کند که بخواهد زمین را نابود کند ، مگر خود حق))
43-شکل گیری حیات در کرات و کهکشانها و همچنین نابودی آنها چگونه صورت می گیرد ؟
پاسخ (( ابتدا به مرور زمان کراتی که نزدیک خورشید هستنمد ، دارای حیات می گردند ، و پس از گذشت چندین میلیون سال ، آن کره گرم می شود و جای خود را به کره سرد بعد از خود می دهد . این عمل تا آخرین کره ادامه دارد و در آخر هم این کهکشان نابود می شود))
آیا نیروی حس ششم در افراد وجود دارد ؟ 44
پاسخ (( حس ششم در همه ی انسانها وجود دارد ولی بعضی از آن استفاده ی صحیح و برخی استفاده ی نادرست می کنند و بعضی افراد هم از این نیرو استفاده نمی کنند . این حس پس از تمام حواس پنجگانه می باشد که به آن حس پیش بینی و روشن بینی یا چشم سوم می گویند)) رویا دیدن با خواب چه تفاوتی دارد ؟ 45-
پاسخ (( رویا هنگامی است که انسان در حال نشستن و یا دراز کشیدن به آن فرو می رود و آن قدر افکارش گسترش می یابد که متوجه هیچ چیز در اطرافش نیست . ولی در خواب ، همان گونه که از مفهومش که از مفهومش پیداست ، انسان می خوابد و جسم اثیری اش خارج می شود ، اما در رویا جسم اثیری خارج نمی شود و فقط افکار گسترش پیدا می کند و در کیهان به سفر می پردازد)) .
آیا گیاه و جسم هم روح دارند ؟ 46-
پاسخ(( بله ، جسم اثیری هم دارند . )) ممکن است صخره و یا کوه در دوری جمادیت روح داشته باشند ولی هیچ گاه جسم اثیری ندارند ولی عقل و آگاهی دارند . ))
چه کسانی روح نگهبان خود هستند ؟ 47-
پاسخ (( کسانی که با تکامل روحی و همچنین طی دوره های متوالی زیاد هاله های اطرافشان بیش از بقیه ی انسانها شده و آن افراد کسانی هستند که قلبشان نیز پاک است و ظاهر و باطنشان یکی است))
48-شرایط افرادی که می خواهند در یک جلسه ی ارتباط با ارواح شرکت کنند چیست ؟
پاسخ (( کسانی که می خواهید برای شرکت در جلسات انتخاب کنید ، باید سرایط زیر را دارا باشند :
ترسو نباشند . 1-
بیمار نباشند 2-
به عالم پس از مرگ و وجود روح اعتقاد قلبی داشته باشند . 3
کاملاً ایمان داشته باشند و در برخورد با ارواح خیلی آرام و خونسرد باشند 4.
شوخ طبع نباشند و سکوت را مراعات کنند 5-
6-درکل امواج منفی درمحیط نباشد چون امواج منفی باعث اختلال در فرکانس ارتعاشات ما میگردد)).
49-آیا می شود در زمان سفر کرد ؟ آیا بشر می تواند دستگاهی بسازد که بتواند با آن در زمان سفر کند ؟
پاسخ(( الان شما این دستگاه را ساخته اید . دستگاهی به نام هیپنوتیزم . چه چیزی بهتر و کاملتر از آن ؟ بله ، هیپنوتیزم همان سفر در زمان است که می توان با آن هم به گذشته و هم به آینده سفر کرد)).

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم شهریور 1389ساعت 15:5  توسط sSs  |